jueves, 12 de agosto de 2021

Incendis, calor extrema i platges sota l’aigua: així impactarà el canvi climàtic a Catalunya

 EMERGÈNCIA CLIMÀTICA: L’informe de l’ONU preveu una afectació molt elevada als territoris de l’Europa mediterrània, incloent episodis de sequera i la desaparició de la neu al Pirineu

La quantitat de territori cremat per incendis es podria duplicar. | ACN

Els experts de l’ONU preveuen escenaris molt complicats arreu del món a causa del canvi climàtic, el qual ja és una realitat. En l’informe fet públic aquest dilluns, asseguren que els acords de París són ja insuficients i que l’acció de l’home ja pot haver provocat modificacions en el clima irreversibles en segles o en un mil·leni. Els escenaris que dibuixen, en funció de diverses variables, són tan dramàtics com concrets, fins i tot a nivell regional.

El canvi climàtic no impactarà igual arreu del món i l’informe detalla quin pot ser el futur per continents i, a nivell de zones més reduïdes. En el cas de l’Europa mediterrània, on se situa Catalunya, l’horitzó passa per un increment notable de les temperatures, etapes de sequera, més incendis, el mar guanyant espai a la costa o les muntanyes sense un bri de neu. En els següents apartats es pot consultar quines són les previsions de l’ONU en els diversos àmbits.

Calor i fred

Temperatura mitjana: L’estudi reconeix un augment de la temperatura mitjana a tot Europa, essent una tendència consolidada en el temps que, segons els experts, és molt possible que sigui produïda en gran part per la influència humana sobre el clima i que es mantindrà durant aquest segle. L’increment al continent seria d’entre 1,5 i 3 graus, cosa que pot fer augmentar un 40% la demanda d’energia per refrescar al sud d’Europa cap al 2050. Igualment, les altes temperatures podrien generar més malalties transmeses per bactèries, paràsits o virus i l’impacte dels al·lèrgens invasius també serà més greu.

Calor extrema: La freqüència de les onades de calor ha augmentat en les dues últimes dècades i és probable que s’intensifiqui més al llarg del segle, independentment de les mesures de reducció d’emissions que es prenguin a Europa. La sensació de calor, que ve donada pels augments en la temperatura, però també en la humitat, provocarà un augment en el nombre de persones malaltes i en la mortalitat.

Pel que fa a les temperatures màximes, es preveu que se superin els 31 graus entre 30 i 60 dies a l’any en algunes zones de l’Estat espanyol, Itàlia i Grècia. Precisament la zona del Mediterrani és la més afectada d’Europa, i en el pitjor dels escenaris regions com Catalunya superaran els 41 graus entre 5 i 10 dies cada l’any més que ara.

Onades de fred i gelades: En el cas de les onades de fred ocorre tot el contrari. L’estudi contempla que és molt probable que disminueixin i que fins i tot desapareguin al final del segle als territoris del sud d’Europa. Els dies considerats freds és molt probable que disminueixin en qualsevol dels escenaris de presa de decisions vinculades amb el clima. Les conseqüències d’aquesta reducció de les onades de fred es percebrà de forma més evident en l’agricultura i en la preservació de boscos.

Humitat i sequedat

Precipitació mitjana: La precipitació mitjana al sud d’Europa marca una disminució en les últimes dècades, especialment amb uns hiverns més secs. Les variacions en aquest sentit s’atribueixen clarament al canvi climàtic. L’absència de precipitacions s’allargarà durant tot el segle.

Inundacions de rius: Als rius del sud d’Europa, els experts han observat una disminució de les inundacions, tot el contrari del que passa al centre i a l’oest del continent. Encara s’hi preveu una disminució del 5% en les inundacions d’aquests durant el segle i un 11% quan s’entri al segle XXII. L’informe del IPCC preveu un augment de la temperatura global, del nivell del mar i més desastres naturals

Inundacions per pluges: A diferència de les observades als rius, les inundacions per pluges extremes sí que han registrat un lleu increment al sud d’Europa. En aquest cas, però, l’informe destaca que l’alerta en aquest aspecte és molt més gran a la resta del continent. Ara bé, també preveu que, en el cas de la costa mediterrània, estarà exposada a majors probabilitats d’inundacions provocades per una barreja d’augment del nivell del mar i precipitacions extremes.

Aridesa: Precisament per la disminució de les precipitacions i l’augment de les temperatures, els experts preveuen una terra més àrida als països de la Mediterrània. Què implica aquest fet? Manca d’aigua a la terra i falta d’humitat en l’aire.

Sequera: L’informe constata ja un augment de les sequeres, i els experts creuen que és un escenari que es repetirà durant aquest segle independentment dels escenaris d’emissió i reducció de gasos contaminants. Aquest fenomen és molt més sever i persistent en els països propers al Mediterrani, principalment per una manca de precipitacions que no és tan evident a la resta d’Europa. La sequera també tindrà fortes afectacions en les activitats econòmiques, principalment en els camps agrícoles.

Incendis: Els episodis de foc han augmentat a la Mediterrània des de 1980. No hi ha evidència que això es degui principalment al canvi climàtic -molts dels incendis són provocats encara que sigui per errors humans-. Tot i això, aquest increment es perllongarà, segons explica l’estudi, fins el 2080 i, en el cas de la Mediterrània, la sequera i la calor provocarien a partir de mitjans de segle un augment d’entre un 40% i un 100% del territori cremat, segons si la temperatura augmenta 2 o 3 graus.

Vent

Velocitat mitjana: La velocitat del vent, segons l’estudi, ha caigut les últimes quatre dècades a Europa, però podria haver tornat a créixer els darrers anys. No està clar, però, a què es degut i si hi ha una tendència clara. En tot cas, preveu que es reduirà més a la regió Mediterrània a mitjans de segle o més enllà, en especial quan la temperatura augmenti 2 graus.

Tempestes de vent: S’han detectat a la conca mediterrània una reducció de ciclons a la primavera i augments a l’estiu. En el futur, els experts preveuen que la freqüència de tempestes de vent decaurà a les regions mediterrànies, però la intensitat augmentarà, a partir de mitjans de segle. Des de llavors o a finals del segle, segons l’escenari, és probable que siguin més freqüents les tempestes de calamarsa, tot i que no es poden preveure altres fenòmens com tornados o llamps.

Neu i gel

Neu: Els experts ja s’ha detectat una reducció de la quantitat de neu a Europa en determinades alçades i estacions d’esquí. La necessitat d’usar neu artificial, però, creixerà en uns 400-600 metres d’alçada a mitjans de segle i, a finals de segle, ja no hi haurà neu en lloc dels Pirineus, segons els pitjors pronòstics.

Tempestes de neu: No hi ha evidències que el canvi climàtic hagi de provocar episodis dramàtics relacionats amb gel i neu a Europa, segons l’estudi, però sí que augmentaran les pluges glaçades a l’Europa del sud, central i oest.

Mars i oceans

Nivell mitjà del mar: El nivell del mar seguirà creixent arreu d’Europa en marges des dels 0,4-0,5 metres, en el millor dels escenaris, fins a 0,7-0,8 metres, en el pitjor, segons l’estudi. Tot i això, també s’admet que aquest efecte podria estar subestimat. En el cas del Mediterrani, específicament, els experts subratllen que és força clar que aquest fenomen es produirà.

Inundació de costa: El nivell màxim d’aigua que assoliran els mars i oceans s’incrementarà, així com la freqüència amb què s’assolirà aquesta, amb uns marges d’entre 4 i 47 centímetres a mitjans de segle i de 6 i 186 centímetres a finals de segle, al Mediterrani. I l’actual nivell màxim que s’assolia fins ara un cop al segle passaria a produir-se més d’un cop a l’any, a finals de segle.

El mar guanyarà terreny a la costa i, en especial, a les platges o al Delta. Foto: Cedida

Erosió de la costa: Entre 1984 i 2015, la línia de costa en platges de sorra ha perdut uns 0,5 metres anuals al Mediterrani, segons l’estudi, i això s’intensificarà molt en el futur. Els anys 50 s’haurà perdut entre 25 i 60 metres de costa de sorra i, a finals de segle, entre 50 i 80 metres, segons l’escenari dibuixat. Moltes platges catalanes, per tant, poden desaparèixer, així com bona part del Delta de l’Ebre.

Onades de calor marina: El Mediterrani ha incrementat entre 0,25 i 1 grau la temperatura entre 1982 i 1998, amb més freqüents i més llargues onades de calor marina. Ara n’hi ha entre una i dues a la dècada, però a finals de segle n’hi podria haver una cada any al Mediterrani Nord, les quals passarien de durar entre 10 i 15 dies com ara a fer-ho durant tres mesos, essent quatre cops més intenses que ara i 42 cops més greus. La temperatura de l’aigua, de fet, és molt probable que superi els 20 graus llavors. Tot això impactarà en moltes espècies del mar que viuen en aigües poc profundes i tenen poca mobilitat (com els musclos), amb efectes econòmics a la zona que ja es noten.

Per: Lluís Girona / Roger Tugas Vilardell ,

sábado, 15 de junio de 2019

La biodiversidad está amenazada: un riesgo para nuestra supervivencia

La biodiversidad está amenazada y ello repercute en nuestras vidas. La FAO advirtió que si animales, plantas y organismos cruciales para nuestro sistema alimentario desaparecen, no podrán recuperarse. Así, se pone en grave peligro el futuro de los alimentos y la salud humana y ambiental.

Fuente: Pixibay

Servicios ecosistémicos

La naturaleza nos proporciona un sinfín de bienes y servicios que hacen posible nuestra supervivencia y el desarrollo de diversas actividades.

Específicamente, en el caso de la producción de alimentos, las plantas, los animales (insectos, murciélagos, aves, lombrices), hongos, bacterias y ecosistemas como manglares, corales y praderas marinas brindan servicios ecosistémicos como la polinización, purificación del agua y el aire, mantienen los suelos fértiles y sostienen diversidad de vida. Además, colaboran con el combate de plagas y enfermedades del cultivo y ganado.

La biodiversidad está amenazada, advierte la FAO

A pesar de que los beneficios de un ambiente sano son evidentes, un estudio recientemente publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) asegura que en la actualidad hay una creciente y grave pérdida de biodiversidad.

Fuente: Pixibay

Entre las causas a las cuales se atribuye este problema se encuentran los cambios en el uso y gestión tanto de la tierra como del agua y en su contaminación. Asimismo, la sobrepesca y la sobreexplotación de recursos.

También hacen énfasis en las consecuencias del cambio climático y la creciente urbanización.

René Castro, subdirector de la FAO, manifestó que hay una reducción en el número de especies, ecosistemas y material genético.

Algunas cifras que revelan la situación

Para la investigación se recolectaron datos de 91 países. En el caso de las plantas, Castro declaró que generaciones anteriores utilizaban una enorme cantidad de diversidad vegetal para la producción agrícola.

Sin embargo, la industrialización del sector empobreció la dieta y pasó del uso de alrededor de 7 mil plantas a solo 200.

Las consecuencias de esta baja pueden ser negativas debido a que no se asegura una muestra representativa de especies de importancia.

En la ganadería ocurre algo similar. El 26% de las razas de ganado está en peligro de extinción.

Especialmente relevante es el caso del medio marino, donde más de la mitad de las poblaciones de peces alcanzaron su límite de explotación sostenible.En definitiva, el empobrecimiento de la biodiversidad es en todos los ámbitos.

Fuente: Pixibay

Prácticas sostenibles

A pesar de este panorama, en el informe de la FAO se destaca que hay un interés creciente por enfoques e iniciativas favorables para la biodiversidad. Como ejemplo, la agricultura orgánica, la gestión sostenible de suelos y bosques y la restauración de los ecosistemas.

Los consumidores pueden hacer su parte optando por productos de origen sostenible. Gobiernos y toda la comunidad internacional deben accionar para reforzar marcos legales y promover iniciativas e incentivos.

No menos importante es la inversión en investigación para indagar en el impacto de microorganismos que puedan repercutir en los alimentos.

La biodiversidad está amenazada y aún queda mucho por hacer para salvaguardar la seguridad alimentaria y el uso de la naturaleza de manera sostenible. Así, se podrá hacer frente, dice René Castro, a los crecientes desafíos del cambio climático y a la producción que no dañe sistemáticamente el medio ambiente.

miércoles, 24 de abril de 2019

Países altamente emisores, productores de petróleo, siguen bloqueando la gobernanza de la geoingeniería en Naciones Unidas

La sociedad civil reitera el llamado a prohibir la geoingenieríaNairobi, Kenia — Bajo presión de países altamente emisores, productores de petróleo, la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ANUMA) no logró avanzar una propuesta para examinar los riesgos de las tecnologías de geoingeniería y considerar la necesidad de un marco de gobernanza más estricto del que existe. Muchos países presentes en la 4ª reunión de la ANUMA en Nairobi esta semana defendieron un enfoque precautorio que se hubiera podido construir partiendo de la actual moratoria sobre la geoingeniería dentro de Naciones Unidas, pero un puñado de países altamente contaminantes, productores de petróleo, bloquearon activamente cualquier progreso. En enero, Suiza, junto con otros 11 países, presentó una propuesta para que la ANUMA evaluara el estado de las tecnologías de geoingeniería y considerara los marcos posibles de gobernanza de Naciones Unidas, particularmente para la remoción de dióxido de carbono y la gestión de la radiación solar. 
La geoingeniería es un conjunto de propuestas tecnológicas a gran escala para manipular el clima con el fin de remover de la atmósfera gases con efecto de invernadero y/o reducir las temperaturas globales. Estas tecnologías no hacen nada con respecto a las causas profundas del cambio climático y afianzan la dependencia de la economía de los combustibles fósiles. Debido a sus inherentes altos riesgos y sus impactos potenciales sobre la biodiversidad, la gente y el ambiente, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) estableció una moratoria contra las actividades de geoingeniería en 2010 y el Convenio de Londres sobre vertimiento de desechos al mar adoptó una prohibición sobre la fertilización oceánica en 2013.
“A las organizaciones de la Sociedad civil que hemos trabajado en la gobernanza de la geoingeniería por más de una década nos frustró que la resolución se bloqueara”, dijo Silvia Ribeiro del Grupo ETC. “La buena noticia es que la moratoria del CDB y la prohibición del Convenio de Londres continúan y son ejemplos para otros organismos. La ANUMA podría haber construido sobre la base de las decisiones precautorias que ya existen y podría haber dado pasos hacia el establecimiento de medidas multilaterales de gobernanza más profundas. Esto es particularmente importante ahora que algunos países poderosos están considerando desarrollar las técnicas de geoingeniería como excusa para no hacer reducciones reales de emisiones de gases, y han anunciado varios experimentos a cielo abierto en Estados Unidos y Chile, que violarían la moratoria del CDB.”
“La necesidad de profundizar en un marco de gobernanza de Naciones Unidas más amplio y vinculante para esas tecnologías de alto riesgo es más urgente que nunca. Los riesgos trasfronterizos e impactos adversos de la geoingeniería van mucho más allá de la discusión sobre el cambio climático. El despliegue de la geoingeniería, incluyendo la gestión de la radiación solar y la remoción de dióxido de carbono,  podría en peligro no solamente ecosistemas y formas de sustento, sino también derechos humanos, el desarrollo sostenible y la paz, afirma Barbara Unmüßig, presidenta de la Fundación Herinich Böll. “Llamamos a los países que han luchado por una gobernanza efectiva, con base en el principio de precaución, aquí en ANUMA-4, para que den los pasos necesarios hacia una prohibición internacional de la geoingeniería.”
“La oposición activa a cualquier forma de vigilancia de la geoingeniería de parte de Estados Unidos y Arabia Saudita debe alertar a quienes asumen que los países altamente contaminantes y productores de petróleo están dispuestos a adoptar una gobernanza responsable de esas tecnologías. No lo harán si estorba a su modelo habitual de negocios”, expresó Carroll Muffet, presidente del Center for Internartional Environmental Law (CIEL, Centro Internacional de Derecho Ambiental). “Estados Unidos, uno de los principales usuarios de las técnicas de remoción de dióxido de carbono para la producción de petróleo y combustibles, y promotor de la investigación y experimentación de la geoingeniería, demostró que no consideraría ni siquiera una vigilancia internacional limitada para ninguno de los casos. La resistencia que oponen los principales países promotores de la investigación y despliegue de la geoingeniería, deja ver el grave riesgo que constituye el que esas tecnologías avancen sin la gobernanza global compartida, que los propios investigadores en geoingeniería reconocen como absolutamente necesaria. El establecimiento de una estructura de gobernanza no es un obstáculo menor, es un problema político sumamente complejo, precisamente el tipo de problema que ha demorado la acción climática por décadas.”
La campaña ¡No manipulen la Madre Tierra!, iniciativa de una coalición global de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, mayormente del Sur Global, demanda un alto inmediato a todos los experimentos a cielo abierto. Varios miembros de la campaña reiteraron a sus gobiernos el llamado a una prohibición de la geoingeniería durante la reunión de ANUMA-4, y estuvieron presentes en las negociaciones en Nairobi.
Antecedentes
La Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente se reunió por cuarta vez en Nairobi, Kenia, del 11 al 15 de marzo de 2019. El 13 de marzo, Suiza redactó un proyecto de resolución sobre gobernanza de la geoingeniería, que recibió el apoyo de diez países: Burkina Faso, los Estados Federados de Micronesia, Georgia, Liechtenstein, Mali, México, Níger, Senegal, y Montenegro.
El proyecto de Suiza llamaba originalmente a una evaluación del estado de las tecnologías de geoingeniería y los posibles marcos de gobernanza para cada tecnología, así como comprometer a las entidades relevantes de Naciones Unidas, incluyendo secretarías de los tratados, en esta evaluación. Se esperaba que un grupo independiente de expertos ad hoc aconsejara sobre el desarrollo de la evaluación, lo que hubiera debido ocurrir antes de agosto del 2020 y podría haber brindado la bases para decisiones futuras sobre mecanismos regulatorios derivados de la ANUMA u otros organismos de Naciones Unidas. Después de dos semanas de intensas negociaciones que terminaron bloqueadas, Suiza optó por retirar su proyecto de resolución al final del 13 de marzo de 2019.
La gobernanza que ya existe en los organismos de Naciones Unidas
El acuerdo multilateral sobre el ambiente que ha considerado la geoingeniería durante más tiempo es el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). La primera vez que hubo negociaciones sobre geoingeniería en el CBD fue en 2007, y en las siguientes cinco Conferencias de las Partes, desde la COP 9, se adoptado decisiones al respecto. De forma significativa, en la COP 10 en 2010, el CBD tomó la Decisión X/33 (w), que estableció una moratoria sobre la geoingeniería. Previamente, el CBD había adoptado una moratoria sobre fertilización oceánica en 2008. Una compilación de las decisiones sobre geoingeniería está disponible en el sitio electrónico del CDB: https://www.cbd.int/climate/geoengineering/
El Convenio de Londres/Protocolo de Londres (CL/PL) sobre la Prevención de la Contaminación Marina por Vertimiento de Desechos y otras Materias también discutió esos temas por casi una década. Según una Declaración de grave preocupación sobre la fertilización oceánica publicada por sus grupos científicos y con el respaldo de sus organismos de gobierno en 2007, las partes del CL/PL adoptaron unánimemente una resolución en 2008 en la que se prohibieron todas las actividades de fertilización oceánica excepto las que sirvieran para una “investigación científica legítima”. A ello siguió otra resolución, en 2010, que estableció una definición estricta lo que se considera “investigación científica legítima”. En 2013, las partes del PL adoptaron de forma unánime una enmienda que brindó a la prohibición y al marco de evaluación fuerza legal, y abrió la posibilidad de que otras actividades de geoingeniería marina también se regularan. El Grupo Mixto de Expertos sobre la Protección del Medio Marino, GESAMP, por sus siglas en inglés, terminó recientemente una revisión técnica sobre las otras actividades de geoingeniería marina, que brindará la base para posteriores consideraciones regulatorias por las Partes del CL/PL.
Porqué la geoingeniería requiere mayor gobernanza global
La geoingeniería constituye un enfoque inefectivo e irresponsable para enfrentar los retos del cambio climático. Sus riesgos e impactos potenciales son globales y se extienden mucho más allá de la discusión climática. Todas las tecnologías que propone acarrean riesgos en gran escala para la diversidad biológica, los ecosistemas, la seguridad alimentaria, los derechos humanos, la salud y la democracia. Crea nuevas amenazas a la paz y la seguridad en las escalas nacional, regional y global, tanto por la exacerbación no intencionada pero factible de conflictos subyacentes, como por la posibilidad de que las técnicas de geoingeniería se utilicen de forma hostil. Además, afianzará aún más nuestra dependencia de la economía de los combustibles fósiles.
Mayor información:
·      Fuel to the Fire: How Geoengineering Threatens to Entrench Fossil Fuels and Accelerate the Climate Crisis (Combustible al fuego: cómo la geoingeniería amenaza con afianzar los combustibles fósiles y acelerar la crisis del clima) por el Centro Internacional de Derecho Ambiental y la Fundación Heinrich Böll, 2019.
·      Biofuelwatch, Fundación Heinrich Böll, Grupo ETC, 2017
·      Fundación Heinrich Böll, Grupo ETC, 2017
·      Policy Brief: Governance of Geoengineering, (en inglés) German Federal Environment Agency, 2019
·      Sitios con mayor información sobre geoingeniería